Ajokortin opetuslupa – ohje ajokortin hankkimiseen opetusluvalla

Ajokorttilaki ja kuljettajantutkinto uudistui 1.7.2018.

Autokoulu ja opetuslupa muuttui yksivaiheiseksi, jolloin kaikki opetus on ennen ajokoetta. Opetusmäärät pienenivät, harjoittelu- ja syventävä vaihe poistuivat. Niiden tilalle tuli riski­koulutus, joka kaikkien on suoritettava autokoulussa ennen ajokoetta.

Lisäksi opetuslupaopettajan teoriakoe ja opetusauton muutoskatsastus poistui.

Lakimuutos 1.7.2018 tarkoittaa opetuslupaopetukseen seuraavia asioita

 • opettajan EI tarvitse suorittaa opetuslupaopettajan teoriakoetta
 • opetusautoa EI tarvitse muutoskatsastaa
 • oppilaan täytyy käydä liikenteen perusteet -koulutus autokoulussa ennen opetuslupaopetuksen aloittamista, jos hänellä ei ole aikaisempaa ajokorttia (esim. traktori-, mopo- kevarikorttia)
 • oppilaan täytyy käydä riskikoulutus autokoulussa ennen ajokoetta

Tarkat ohjeet ajokortin hankkimiseen opetusluvalla löydät lukemalla tämän sivun loppuun asti.

Olemme koonneet kattavan ohjeen ja täydellisen opetuslupapaketin, jolla on helppo aloittaa ja toteuttaa opetuslupaopetus. Lue tämä ohje alusta loppuun huolellisesti ennen kuin aloitat ja tilaa sen jälkeen opetuslupapakettimme. Ne auttavat sinua välttämään monta yleistä virhettä ja säästää aikaasi.

Opetuslupapaketin materiaali sisältää muun muassa ainutlaatuisen opetuslupaopettajan käsikirjan, jota et saa muualta. Katso esimerkkisivut ja sisällysluettelo.

Toimitamme opetuslupapaketin ilmaiseksi kaikkialle Suomeen.

Tutustu opetuslupapakettiin täällä

8 yksinkertaista askelta, kuinka hankkia opetuslupa ja järjestää opetuslupaopetus

opetuslupa-fiili-1

Näillä ohjeilla saat opetusluvan helposti ja opetat nuoren ajamaan autoa.

Tervetuloa matkalle kohti ajo-opetuslupaa ja uuden kuskin kouluttamista. Tältä sivuilta löydät kaikki tarvittavat ohjeet. Opetuslupapaketistamme löydät teoriakoeharjoitteluohjelman, opettajan käsikirjan, kaikki vaadittavat teoriatunnit (suorita virtuaalisesti mistä päin Suomea tahansa), polkimet, peilit ja kolmion.

Kun suoritatte ajokortin opetusluvalla, asioit pääasiassa paikallisessa Ajovarman palvelupisteessä: http://www.ajovarma.fi/palvelupisteet

Ajovarma on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sopimuskumppani. Kuljettajantutkintoihin ja lupapalveluihin voi varata ajan Ajovarman nettisivuilta tai puhelimitse 075 323 9999.

Lue alta ohjeet miten hankit opetusluvan ja katso myös tämä ohjevideo


1. Opettaja – Varmista, että olet pätevä

Jotta voit toimia opetuslupaopettajana, sinulla pitää olla ikää vähintään 25 vuotta ja henkilöautokorttisi on ollut voimassa vähintään 5 vuotta.

Sinulla ei saa olla myöskään liikaa liikennerikkomuksia. Soveltuvuuden arviointi tehdään Trafissa viranomaisrekisteristä löytyvien tietojen perusteella. Ajo-opetusluvan saamisen esteet määritellään Suomen laissa.

Opetusluvan hakijalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Jos opettaja on opetettavan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus, myönnettävien opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu.

Opetuslupaan voidaan merkitä luvanhaltijoiksi kaksi henkilöä ja kaksi opetettavaa, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan vanhempia, isovanhempia tai muita huoltajia taikka lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia. Jos opetuslupa myönnetään kahdelle henkilölle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.


2. Opettaja – Jätä opetuslupahakemus

Varaa Ajovarmalta aika opetuslupahakemuksen jättämistä varten. Kuljettajantutkintoihin ja lupapalveluihin voi varata ajan Ajovarman nettisivuilta tai puhelimitse 075 323 9999.

Opetuslupahakemusta ei voi tulostaa netistä vaan niitä saa vain varaamalla ajan Ajovarman toimipisteistä. Ole paikalla vähän ennen varattua aikaa, jotta kerkeät täyttää lomakkeen.

Kun menet jättämään opetuslupahakemusta, ota mukaan:

 • Voimassa oleva ajokortti
 • Täytetty opetuslupahakemus.

Opetusluvan myöntää Trafi ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen viimeistään kolmen viikon kuluessa.

Opetuslupa B-luokan ajokortin suorittamista varten myönnetään enintään 3 vuodeksi ja aikaisintaan 2 vuotta ennen kuin opetettava täyttää 18 vuotta. Eli henkilöauton ajokortin tähtäävän opiskelun ja harjoittelun voi aloittaa jo 16-vuotiaana, mutta kortin voi saada vasta 18-vuotiaana.

Opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä. Oppilaalla ei kuitenkaan tarvitse olla ajokorttilupa voimassa opetuksen alkaessa.


3. Opettaja – varusta auto opetuslupaopetukseen sopivaksi

Vaatimukset opetusajoneuvolle ovat

 • Normaalirakenteinen henkilöauto tai B-luokan pakettiauto tai asuntoauto.
 • Erillinen opetuspoljin opettajalle
 • Turvavyöt opettajalle ja oppilaalle
 • Opetusajoneuvon tunnus: valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Opettajalle ulkopuolinen taustapeili
 • Erillinen sisäpeili opettajalle

Kaikki yllä mainitut ajoneuvon varusteet löytyvät Antin Autokoulun opetuslupapaketista.

Opetuspolkimen voit asentaa halutessa itse. Jos kuitenkin olet epävarma asennuksesta, suosittelemme käyttämään paikallista autokorjaamoasi opetuspolkimen asennuksessa oikeaoppisesti. Asennuskulu on pieni hinta turvallisuudesta.

1.7.2018 alkaen opetusautoa ei tarvitse muutoskatsastaa vaan polkimen toimivuus testataan kuljettajatutkinnon ajokokeeseen lähdettäessä. Lisäksi toimivuutta voidaan testata poliisin tienvarsitarkastuksissa.

Opetus automaattiautolla

Voit opettaa automaattivaihteisella autolla, mutta huomioikaa, että jos ajokoe suoritetaan automaatilla, tulee ajokorttiin automaattimerkintä.

Jos ajotunnit suoritetaan osittain tai kokonaan automaattiautolla mutta ajokoe manuaalivaihteisella autolla, saa oppilas normaalin B-ajo-oikeuden.


4. Oppilas – ano ajokorttilupaa

Varaa aika Ajovarmalta ajokorttilupahakemuksen tekemiseen.

Oppilaan ajokorttiluvan on oltava voimassa ennen teoria- ja ajokokeen varaamista. Ajo- ja teoriaopetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen voimassa olevaa ajokorttilupaa.

Suosittelemme tekemään ajokorttilupahakemuksen hyvissä ajoin, jotta se ehditään varmasti käsitellä ennen oppilaan teoriakoetta.

Ajokorttilupahakemusta ei voi tulostaa netistä vaan niitä saa vain Ajovarman toimipisteistä. Suosittelemme, että varaat ajan ajokorttilupahakemusta varten Ajovarmaan ja saavutte paikalle vähän ennen varattua aikaa, jotta ehditte täyttää lomakkeen.

Oppilaan ajokorttilupahakemuksen ja opettajan opetuslupahakemuksen tekemiseen on varattava molempiin oma aika. Jos mahdollista, kannattaa varata peräkkäiset ajat ja tehdä opettajan sekä oppilaan lupahakemus samalla reissulla.

Ota mukaan ajokorttilupahakemusta varten

 • Henkilöllisyystodistus: ensisijaisesti passi tai voimassa oleva ajokortti, esim. mopo- tai traktorikortti tai jos sitä ei ole niin vaihtoehtoisesti Kela-kortti.
 • Kaksi passikuvaa.

5. Oppilas – suorita tarvittaessa tieliikenteen perusteet -teoriakoulutus eli EAS-koulutus autokoulussa

Jokaisen ensimmäistä moottoriajoneuvon ajokorttia suorittavan on käytävä pakollinen neljän tunnin teoriakoulutus tieliikenteen perusteista. Koulutusta ei voi antaa opetusluvalla, vaan se on suoritettava aina autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän kouluttajan antamana.

Jos siis oppilaalla ei ole ennestään traktori-, mopo- tai kevarikorttia, hänen täytyy suorittaa tämä koulutus. (Jos opetuslupaopetus on aloitettu ennen 1.7.2018, koulutusta EI tarvitse suorittaa.)

Koulutuksessa annetaan perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Todistus suoritetusta liikenteen perusteet -koulutuksesta ja E100-lomake esitetään teoriakokeeseen tultaessa, josta voidaan varmistaa, että koulutus on suoritettu ennen opetuslupaopetuksen aloittamista.

Kaikki opetuslupaopetukseen liittyvät lomakkeet saa Trafin-verkkosivuilta ja Ajovarman toimipisteistä.

Tieliikenteen perusteet -koulutus kuuluu osaksi Antin Autokoulun opetuslupapakettia. Koulutus suoritetaan Antin Autokoulussa kätevästi virtuaalisina etäteoriatunteina.

Tieliikenteen perusteet -koulutus on siis sama asia kuin EAS-koulutus (ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus).


6.  Suorittakaa ajo-opetus ja vapaaehtoinen teoriaopetus

Opetusluvalla suoritettavaa pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 10 tuntia.

Opetusluvan haltija vastaa siitä, että ajokorttia suorittavalla on riittävät valmiudet liikenneajoon lähdettäessä. B-luokassa perusvaiheen ajo-opetuksessa opettaja katsotaan kuljettajaksi.

Yhden ajotunnin pituus on 50 minuuttia ja päivittäistä opetusmäärä ei ole rajoitettu. Ajotuntien sisältöjä ei ole erikseen määritelty.

Opetuslupapaketin sisältämän ainutlaatuisen opetuslupaopettajan käsikirjan avulla opettaminen on helppoa ja sujuvaa. Katso esimerkkisivu.

Suorittakaa tarvittava määrä vapaaehtoista teoriaopetusta

Liikenteen perusteet -koulutuksen ja riskikoulutuksen lisäksi ei ole määrätty pakollista teoriaopetusta. Kyseisillä kursseilla ei kuitenkaan  varsinaisesti opetella liikennesääntöjä. Suosittelemme  käymään Antin Autokoulun neljän tunnin mittaisen liikennesäännöt -kurssin. Ne kuuluvat ilmaiseksi Opetuslupapaketin Riski- ja Liikenteen perusteet -koulutuksiin.

Opetuksessa käytettävät lomakkeet

Kuljettajaopetuksen eteneminen kirjataan opetuskorttiin (Opetuskortti opetuslupalaiselle, E505sr- lomake).

Kun opetus on annettu, siitä tehdään merkintä opetus- ja tutkintotodistukseen (Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja kuljettajantutkintotodistus, E100-lomake). Se on oltava mukana, kun suoritetaan teoria- ja ajokoetta. Muistakaa opettajan allekirjoitukset.

Kaikki opetuslupaopetukseen liittyvät lomakkeet saa Trafin-verkkosivuilta ja Ajovarman toimipisteistä.


7. Oppilas – suorita riskikoulutus autokoulussa

Riskikoulutus on ajokorttilakimuutoksen 1.7.2018 jälkeen pakollinen kaikille, jotka suorittavat henkilöautokorttia. Riskikoulutusta ei voi antaa opetusluvalla, vaan se on suoritettava aina autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän kouluttajan antamana.

Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Koulutukseen kuuluu pimeänajo ja liukkaankelinajo.

Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskikoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa. Käytännössä riskikoulutus kannattaa käydä vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu harjoittelu ja opetus on jo saatu päätökseen.

Riskikoulutus kuuluu Antin Autokoulun opetuslupapakettiin.


8. Oppilas – suorita oppilaan teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä aikaisintaan yhtä kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta, kun ajokorttilupa on kunnossa ja kaikki teoriatunnit on suoritettu.

Kokeessa on yhteensä 70 tehtävää. Monivalintakysymyksiä on 15, kuvakysymyksiä 50 ja Riskientunnistamiskysymyksiä 5. Monivalintakysymyksistä tulee mennä oikein 11, kuvista 43 ja Riskientunnistamiskysymyksistä 4.

Teoriakokeeseen voit varata ajan Ajovarman nettisivuilta tai puhelimitse 075 323 9999.

Huomioithan myös, että sinulla on oltava mukana henkilötodistus ja teoriaopetuksen osalta opettajan allekirjoittama E100-lomake tullessasi teoriakokeeseen.

Ajokorttilaki tuo jotakin muutoksia ajokokeeseen. Lisätietoja muutoksista löydät tältä Trafin-sivulta.

Ajokoe

Ajokoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä, kun oppilas on täyttänyt 18 vuotta.

Ajokokeeseen suorittamisen edellytyksenä on, että teoriakoe ja kaikki ajotunnit on suoritettu.

Ajokokeeseen voit varata ajan Ajovarman nettisivuilta tai puhelimitse 075 323 9999. Huomioithan myös, että sinulla on oltava henkilötodistus sekä ajo-opetuksen osalta opettajan allekirjoittama E100-lomake tullessasi ajokokeeseen. Siis sama lomake, joka sinulla on teoriakokeeseen mennessä oltava mukana. Suosittelemme, että otat ajokokeeseen mukaan myös opetuskortin (E505sr-lomake).

Ajokorttilaki tuo jotakin muutoksia ajokokeeseen. Lisätietoja muutoksista löydät tältä Trafin-sivulta.

Molemmat kokeet on mahdollista uusia, jos epäonnistut.


Mitä seuraavaksi?

Onneksi olkoon! Olet nyt suorittanut kaikki askeleet ja uusi kuski on saanut henkilöautoajo-kortin. 1.7.2018 jälkeen ei ole enään muita vaiheita suoritettavana.

Muista ajaa liikennesääntöjen mukaan. :)

Uutena koulutuksena 1.7.2018 jälkeen on ajokieltokoulutus 4 h. Se on edellytyksenä ajo-oikeuden palauttamiseksi ajokiellon jälkeen.

Turvallista matkaa!


Ajokorttilain siirtymävaihe

Trafi julkaisee kaikki opetuslupaopetukseen liittyvät uudet lomakkeet 1.7.2018, ja niitä saa sen jälkeen Trafin-verkkosivuilta ja Ajovarman toimipisteistä. 1.7 alkaen vanhoja lomakkeita ei enää hyväksytä.

Jos olet aloittanut opetuksen suorittamisen ennen 1.7.2018, sinun ei tarvitse käydä Liikenteen perusteet -koulutusta, vaikka et vielä olisi suorittanut aikaisemmin mitään ajokorttia. Opetus katsotaan aloitetuksi, jos opetuslupa on myönnetty.

Jos opetus on aloitettu ennen 1.7.2018 ja kuljettajantutkintoon mennään 1.7.2018 tai sen jälkeen, on voimassa uudet opetusmäärät eli 10 tuntia ajo-opetusta ja tarvittava määrä teoriaopetusta. Lisäksi on oltava suoritettuna Riskikoulutus autokoulussa. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että kuljettajantutkinnon teoriakoe on suoritettu ennen 1.7.2018, mutta ajokoe suoritetaan vasta 1.7.2018 tai sen jälkeen.

Jos olet menossa kuljettajantutkintoon juuri lain voimaantulon jälkeen heinä-elokuussa 2018, voit käydä suorittamassa syventävän vaiheen jo ennen tutkintoa. Näin ajokortin saaminen ei viivästy lakimuutoksen vuoksi. Kaikki pakollinen perusvaiheen opetus tulee olla suoritettuna ennen syventävän vaiheen opetuksen suorittamista. Tämä mahdollisuus on käytössä vain lain vahvistamisen ja voimaantulon (1.7.2018) välisenä aikana. Ennen kuljettajantutkintoa suoritetulla syventävän vaiheen opetuksella ja siitä saadulla todistuksella voi korvata riskikoulutuksen kuljettajantutkintoon tultaessa 1.9.2018 saakka.

Käytännössä syventävän vaiheen koulutuksia järjestetään kesäkuun 2018 loppuun saakka ja 1.7.2018 alkaen Riskikoulutusta. Näin ollen syventävän vaiheen koulutuksen suorittaminen on tässä tapauksessa tarpeen lähinnä niiden kohdalla, jotka täyttävät 18 vuotta heinäkuun alussa ja haluavat kuljettajantutkinnon ajokokeeseen mahdollisimman pian syntymäpäivän jälkeen. Syventävän vaiheen koulutukseen osallistuminen ennen heinäkuun alkua edellyttää, että oppilas on saanut opetuslupaopetusta vähintään vanhan lain mukaisten minimiopetusmäärien verran (17 tuntia ajo-opetusta ja 19 tuntia teoriaopetusta).


Räätälöi ja tilaa edullinen opetuslupapaketti
Pääset harjoittelemaan heti!

Opetulupapaketti

Meiltä saat kaiken, mitä tarvitset opettaaksesi oppilaan ajamaan sujuvasti, turvallisesti ja edullisesti: oppilaan teoriakokeen harjoitusohjelman ja oppikirjan, opetuslupaopettajan käsikirjan, virtuaaliset teoriatunnit sekä halutessanne myös polkimet, peilit ja varoituskolmion.

Tutustu ja tilaa tästä

Tilaa tästä ilmaiseksi opetuslupa­opettajan käsikirjan näytekappale

Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle välittömästi opetuslupa-opettajan käsikirjan ensimmäisen luvun (Ajoneuvon käsittely, 7 sivua) kokonaisuudessaan.

Käsikirja kuuluu suosittuun opetuslupapakettiimme. Olemme keränneet siihen ajo-opettajiemme yli 50 vuoden kokemuksen pohjalta muotoutuneen ajotuntien opetussuunnitelman sekä opettajiemme kentällä testatut neuvot ja vinkit opettamiseen. Tätä et saa mistään muualta!

Näyteluvun tilaaminen ei sido sinua mihinkään, eikä maksa mitään. Saat sen avulla käsityksen oppaan hyödyllisyydestä ja voit sen jälkeen päättää tilaatko opetuslupapaketin. Ja mikään ei tietenkään estä sinua hyödyntämästä oppaan Ajoneuvon käsittely -lukua vaikka heti.

Voit lukea opasta näytöltä tai tulostaa sen paperille.

Tilaa ol-oppaan näyteluku