Tietosuojaseloste

Antin Autokoulu Oy suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme kuinka käsittelemme heidän henkilötietojansa.

Jotta asiakas voi käyttää www.antinautokoulu.fi-sivuston toimintoja: ilmoittautumisia, verkkokauppatilauksia ja yhteydenottolomaketta, sekä muita Antin Autokoulun hallinoitavia sivustoja hänen on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Keräämämme asiakastiedot voidaan eritellä käyttäjän itsensä antamiin ja verkkosivuston käytöstä sekä kävijäanalytiikasta kerättyihin tietoihin.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:

Antin Autokoulu Oy
Y-tunnus: 2763674-6
Asemakatu 12
92100 Raahe

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja asiakaspalvelustamme: info@antinautokoulu.fi

Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottopäätöstä tehtäessä
 • Palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot
 • Ilmoittautumis ja/tai tilaushistoria, mm. kurssit ja tilatut palvelut/tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot (toimitustapa ja mahdollinen toimitusosoite)
 • Ilmoittautumistiedot, kuten aloituspäivä, ajotuntien aloituspiste, nykyinen ajokorttiluokka
 • Maksutapa ja mahdollinen maksuaikataulu
 • Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot

Tietojen päälähde on asiakas itse. Lisäksi voimme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esim. luottopäätöksen myöntäjältä.

Mihin käytämme asiakkaan henkilötietoja?

Henkilötietoja käytetään:

 • Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
 • Markkinoinnin ja myynnin parantamiseen sekä kohdentamiseen
 • Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Pakollisiin viranomaisilmoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen

Miten säilytämme ja suojaamme asiakkaan henkilötietoja?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Antin Autokoulu Oy säilyttää asiakastietoja pääasiallisesti Suomessa. Käyttämämme palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Sähköpostimarkkinoinnissa ja -tiedottamisessa hyödynnämme MailChimp-palvelua, johon syötetyt asiakastiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp suhtautuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) erittäin vakavasti ja ottaa asetuksen huomioon prosessiensa ja järjestelmiensä kanssa.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee ja pääsee käsiksi henkilötietoja?

Asiakastietoihin on pääsy vain Antin Autokoulu Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilökunta on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietojen hallinnasta vastaa:
Antin Autokoulu Oy
Y-tunnus: 2763674-6
Asemakatu 12
92100 Raahe

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten ajokorttilupaprosessia, kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kansa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentaatiota säilytetään Trafin ohjeiden mukaisesti viisi vuotta.
 • Kirjanpitolaki määrittelee pidempiä säilytysaikoja kirjanpitoaineistoille

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkalla on oikeus:

 • Saada tulosteet kaikista Antin Autokoulun tietojärjestelmistä löytyvistä henkilötiedoistasi.
 • Pyytää itseä koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.
 • Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Jos asiakastietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esim. markkinointilupa), asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Asiakas voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos emme pysty tietyiltä osin lainsäädännöllisistä syistä toteuttamaan poisto- tai muokkauspyyntöä ilmoitamme asiakkaalle asiasta.

Luovutetaanko asiakkaiden henkilötietoja muille osapuolille?

Luovutamme verkkokauppatilauksien yhteydessä joitakin välttämättömiä tietoja (esim. osoitetietoja) kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä.

Evästeistä (”cookies/keksit”)

Antin Autokoulu käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen internetselaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään mm. asiakkaan kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Asetetut evästeet säilyvät käyttötarpeesta riippuen selaimessa muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme rekisteröityneille asiakkaillemme.

Yhteydenotto

Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja/tai markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

info@antinautokoulu.fi