Ammattipätevyysdirektiivin mukainen perustason ammattipätevyyskoulutus

Nykylainsäädäntö vaatii kaikilta tavara- tai henkilöliikenteen kuljettajilta ajokortin lisäksi ammattipätevyyden. Ammattipätevyysluokkia on kaksi: henkilö- ja tavaraliikenne.

Perustason ammattipätevyyskurssin kesto on 140 tai 280 tuntia

Perustason koulutuksen pituus riippuu iästä ja ajettavasta ajokortista

D1 / D1E D / DE C / CE C1 / C1E
18 vuotta 280 h 140 h
21 vuotta 140 h 280 h* 140 h 140 h
23 vuotta 140 h 140 h 140 h 140 h

(*) 21 vuotta täyttänyt voi kuljettaa paikallisliikenteessä säännöllisellä, enintään 50 kilometrin pituisella reitillä, vaikka hän on saavuttanut perustason ammattipätevyyden nopeutetulla koulutuksella.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-auton kuljettajalta, jonka ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja kuorma-autonkuljettajalta, jonka ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Heiltäkin vaaditaan kuitenkin ammattipätevyyden ylläpitämiseksi 5 jatkokoulutuspäivää viiden vuoden jaksoissa. Myös perustason suorittaneet ylläpitävät ammattipätevyyttä jatkokoulutuspäivillä 5 vuoden jaksoissa, joista ensimmäinen jakso alkaa ammattipätevyyskokeen suorittamisesta.

Poikkeukset ammattipätevyyslaissa Poliisin antamat esimerkit

Usein kysytyt kysymykset ammattipätevyydestä (trafi.fi)


Näin hankit perustason ammattipätevyyden

1 Ilmoittaudu ammattipätevyyskurssille

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkella tai soita 044 022 1265.

Perustason ammattipätevyyden ja ajokortin suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä. Voit siis aloittaa ammattipätevyyskoulutuksen ennen esimerkiksi CE-kurssia.


2 Osallistu ajo- ja teoriaopetukseen

Teoria- ja ajotunnit suoritetaan rinnakkain etukäteen sovitussa aikataulussa. Teoriatunteja ja käytännön harjoitteita on 130 ja ajotunteja 10. Pidennetyssä koulutuksessa tunteja on 260 ja 20.

Katso koko koulutusohjelman sisältö (PDF)


3 Läpäise ammattipätevyyskoe

Kun kaikki teoria- ja ajotunnit on suoritettu, voit tehdä ammattipätevyyden teoriakokeen Ajovarmalla. Teoriakokeen hinta on 160 € (laajennuskoulutuksessa 80 €). Tutkintoon ei liity erillistä ajokoetta.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen tehdään ammattipätevyyden rekisteröinti Ajovarmassa (17 €) ja haetaan Ajovarmalta ammattipätevyyskorttia (50 €) tai Poliisilta merkintää ammattipätevyydestä ajokorttiin (45 €). Väliaikaisen todistuksen ammattipätevyydestä saat valintasi mukaan kortin myöntäjältä joko Ajovarmalta tai Poliisilta.

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi sinun täytyy suorittaa 5 jatkokoulutuspäivää aina viiden vuoden jaksoissa.

Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 5.

Ilmoittaudu ammattipätevyyskoulutukseen

Valitse aluksi sinua lähin Antin autokoulun toimipiste:
Ammattipätevyysdirektiivin mukainen perustason ammattipätevyyskoulutus

Hinta

Näet hinnat, kun valitset ensin sinua lähimmän paikkakunnan.

Alkavat kurssit

Järjestämme kursseja seuraavilla paikkakunnilla: Oulu, Raahe / Pattijoki.

Tarvitsetko laajennuskoulutusta?

flip

Jos olet aikaisemmin käynyt perustason ammattipätevyyskoulutuksen (140 tai 280 tuntia) joko tavara- tai henkilöliikenteeseen, voit laajentaa ammattipätevyyden tavaraliikenteestä henkilöliikenteeseen tai toisinpäin.

Laajennuskoulutuksen kesto on 35 tuntia tai 70 tuntia riippuen koulutettavan iästä ja ammattipätevyysluokasta.

Jos olet saanut ammattipätevyyden esim. C-kurssin yhteydessä ennen lakimuutosta, laajentaminen henkilö- tai tavarapuolelle vaatii 140 tunnin koulutuksen.

Laajennuskoulutus korvaa 5 jatkokoulutuspäivää

Perustason ammattipätevyyden laajennuskoulutus vastaa viittä jatkokoulutuspäivää, jotka vaaditaan aina viiden vuoden välein ammattipätevyys­koulutuksen ylläpitämiseksi.

Sinun ei siis kannata suorittaa jatkokoulutuspäiviä sillä 5-vuotisjaksolla, jolla aiot käydä ammatti­pätevyyden laajennuskurssin, koska ne eivät siirry seuraavalle jaksolle ja menevät siis hukkaan.