Miten ajokortti uusitaan?

1Saat muistutuskirjeen liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta 3-4 kuukautta ennen ajokorttin voimassaolon päättymistä.

2Täytä kirjeen mukana tullut esitietolomake lääkärintarkastusta varten.

3Varaa aika lääkärintarkastusta varten. Lääkärinlausunto tai laajennettu lääkärinlausunto voi olla enintään kuusi kuukautta vanha.

4Varaa aika Ajovarmalta ja ota mukaasi kaksi valokuvaa, enintään kuusi kuukautta vanha lääkärinlausunto ja aikaisempi ajokorttisi.

5Täytä Ajovarmalla lomake ”Hakemus ajokorttia varten” ja laita rasti kohtaan ”Ajokortin uudistaminen”. Tee tämä ennen nykyisen ajokortin voimassaoloajan päättymistä. Hakemuslomakkeen saat Ajovarmalta.

Lääkäri voi pyytää menemään ajokyvyn käytännön testiin esimerkiksi ajoterveyden testaukseen erikoistuneeseen autokouluun. Ajokyvyn testaus ja siitä kirjoitettava lausunto helpottaa lääkäriä kirjoittamaan pätevän lausunnon poliisille.

Ajokortin uusiminen ikääntymisen vuoksi ei vaadi yleensä autokouluopetusta tai kuljettajantutkinnon suorittamista uudelleen. Poliisi voi tarvittaessa määrätä kuljettajan toimittamaan lääkärinlausunnon ajoterveydestä, todistuksen uudesta ajokokeesta tai kuljettajantutkinnon vastaanottajan (Ajovarman) kirjoittaman lausunnon ajokyvystä.

Uusi kuljettajantutkinto täytyy suorittaa, jos aikaisemman ryhmän 1 ajokortin voimassaolon päättymisestä on kulunut yli kaksi vuotta tai ryhmän 2 ajokortin voimassaolon päättymisestä on kulunut yli vuosi.

Milloin tarvitsen lääkärinlausunnon tai laajennetun lääkärinlausunnon?

Lääkärinlausunnon tai laajennetun lääkärinlausunnon tarve riippuu ajokorttiluokasta ja hakijan iästä seuraavasti:

Ryhmä 1 (Luokat AM, A1, A2, A, B, B96, BE, T ja LT)

Lääkärinlausunto ajokorttia varten

  • Jos uudistettavan ajokortin voimassaolo on päättynyt
  • Jos hakija täyttää 70 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä (Esim. Jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 70-vuotissyntymäpäivä, tulee lääkärintodistus liittää uudistamishakemukseen, vaikka hakija ei ole vielä hakemuksen jättöhetkellä täyttänyt 70 vuotta)

Laajennettu lääkärinlausunto

  • Jos hakija on täyttänyt 70 vuotta ennen, kuin uudistamista koskeva hakemus jätetään poliisille
  • Jos hakija uudistaa sellaista ajokorttia, joka on annettu hänelle enintään viideksi vuodeksi siksi, että hakija on korttia myönnettäessä ollut täyttänyt 65 vuotta.

Lähde: Poliisi

Ryhmä 2 (Luokat C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE)

Lääkärinlausunto ajokorttia varten

  • Jos uudistettavan ajokortin voimassaolo on päättynyt
  • Jos hakija täyttää 45 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaoloajan päättymistä (Esim. Jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 45-vuotissyntymäpäivä tai tätä myöhempi päivä, tulee lääkärinlausunto liittää uudistamishakemukseen)

Laajennettu lääkärinlausunto

  • Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta ennen, kuin hakemus jätetään poliisille
  • Jos hakija täyttää 68 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä. (Esim. Jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 68-vuotissyntymäpäivä tai tätä myöhempi päivä, tulee laajennettu lääkärinlausunto liittää uudistamishakemukseen)

Lähde: Poliisi